ČIŠĆENJE ĐURIČKOG POTOKA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, u sklopu redovnog čišćenja vodotokova, okosili su i uklonili rastinje iz Djuričkog potoka.