ČIŠĆENJE GORNJEG DIJELA OPAČICE

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, u nastavku čišćenja vodotokova površinskih voda, čiste gornji dio Opačice, odnosno dio prema izvorištu. Čiste se i kanali koji se u Kućanskom polju ulivaju u Opačicu.