ČIŠĆENJE JOŠIČKOG POTOKA U KAMENARIMA, IZNAD HOTELA CASA DEL MARE

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, u sklopu akcije čišćenja vodotokova površinskih voda, očistili su Jošički potok, iznad hotela Casa del Mare u Kamenarima. Posebno ističemo da je potok u potpunosti bio zarastao.