ČIŠĆENJE KANALA NA PUTU KAMENO – DUGUNJA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, čiste kanale i propuste na putu Kameno Dugunja, od skretanja za Žlijebe do skretanja za Uble. Čiste se kanali uz put od samoniklog rastinja i raznog nanosa, kao i propusti na putu. Obzirom na obimnost poslova i mali broj radnika čišćenje će potrajati nekoliko dana.