ČIŠĆENJE KANALA NA TRGU MARŠALA TITA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, završili su po rješenju komunalne policije čišćenje kanala, na trgu Maršala Tita, koji su bili puni zemlje i lišća zahvaljujući obilnim kišama koje su padale predhodnih dana.