ČIŠĆENJE KANALA U BAOŠIĆIMA

Sektor za održavanje lokalnih puteva pri Komunalno stambenom preduzeću nastavlja sa čišćenjem vodotokova na teritoriji naše opštine. Nakon čišćenja velikog broja otvorenih i zatvorenih kanala očišćen je, uz uklanjanje brojnog rastinja,  i kanal u Baošićima koji od Doma starog kapetana – zadužbine Miroslava Štumbergera vodi prema magistrali.