ČIŠĆENJE KANALA U BIJELOJ

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, očistili su kanal u Bijeloj, kod caffe bara „Picadili“. Kanal je bio pun, prvenstveno nanosa pijeska i humusa, pa nije mogao da vrši svoju funkciju.