ČIŠĆENJE KANALA U BIJELOJ

Radnici Sektora za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, u okviru svakodnevnih djelatnosti, uredili su kanale na priobalnom putu u Bijeloj. Obavljeno je čišćenje raznog nanosa: peska, mulja, lišća, grana, uz produbljivanje zemljanih kanala za 30cm, a sve u cilju što bolje prohodnosti površinskih voda.