ČIŠĆENJE KANALA U BIJELOJ

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, završili su čišćenje kanala u Bijeloj u ulici koja vodi od šetalište do magistrale (na šetalištu počinje između hotela “Delfin” i Depadansa), kod kuće Rakovića. Kanal se morao očistit da bi se postojeće limene ploče koje prekrivaju kanala za odvod atmosferskih voda koje stvaraju veliki buku prelaskom auta i motora mogle sanirati.