ČIŠĆENJE KANALA U ĐENOVIĆIMA KOD CRKVE

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, završili su čišćenje kanala u Đenovićima od crkve prema groblju.