ČIŠĆENJE KANALA U KRUGU PKB-a U ZELENICI

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, u sklopu preventivnih radova za očekivane veće padavine, čiste kanale u krugu „PKB-a“ u Zelenici. Radi se krčenje, košenje i mašinsko čišćenje kanala.