ČIŠĆENJE KANALA U ZELENICI

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, u sklopu akcije čišćenja vodotokova površinskih voda, čiste kanale u Zelenici. U pitanju su otvoreni kanali pored Kluba penzionera, kao i pored i u krugu PKB Herceg-Novi AD Zelenika. Poseban problem predstavlja to što su oni puni otpadnih i fekalnih voda.