ČIŠĆENJE KRAKA OPAČICE

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, u sklopu akcije čišćenja vodotokova površinskih voda, pored Opačice, čiste i ulivne potoke. Danas se čisti krak prema zaseoku Vuksanovići, poznat kao Manitovac.