ČIŠĆENJE LEPEZASTIH PALMI U ULICI SAVA ILIĆA U IGALU

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, očistili su tri lepezaste palme u ulici Sava Ilića, preko puta hotela “Palmon Bay”, u Igalu. Sa palmi su uklonjene suve grane.