ČIŠĆENJE ODVODNIH KANALA U BIJELOJ

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, završili su u Bijeloj radove na čišćenju kanala i orezivanju nabujalog zelenila oko njih.