ČIŠĆENJE OPAČICE

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, u sklopu preventivnih radova za očekivane veće padavine, čiste potok Opačica u Zelenici. Prvog dana je očišćen dio Opačice, od Džorvog mosta do mora. Čišćenje potoka se nastavlja.