ČIŠĆENJE PALMI KOD PIJACE U IGALU

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenih površina, Komunalno Stambenog doo, su kod pijace u Igalu, očistili tri palme i uklonili jednu koju je napao surlaš.