ČIŠĆENJE PALMI NA GOMILI

Zapoleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, organizovali su čišćenje palmi na Gomili. Sa viskokih palmi tipa Washingtonia očišćeni su osušeni listovi.