Čišćenje palmi

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenih površina, Komunalno stambenog doo, radili su na čišćenju  palmi Washingtonia i Fillifera koje se nalaze na glavnom ulazu zgrade MUP-a u Herceg Novom.