ČIŠĆENJE POTOKA I UKLANJANJE STABLA NA PODIMA

Postupajući po nalogu Službe komunalne policije i inspekcijskog nadzora, zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, su uklonili prebujalo rastinje i očistili potok sa gornje strane puta kod MZ i škole. Nakon toga su zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, uklonili samoniklo rastinje i jedno stablo sa donje strane puta.