ČIŠĆENJE POTOKA NEMILA U MELJINAMA I BABINOG POTOKA U IGALU

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, saglsano Programu i planu rada, počeli su intenzivno čišćenje potoka kako bi završili poslove prije uobičajenih većih padavina. Nakon čišćenja poroka kod ulice Dr Svetozara Živojinovića u Igalu, čiste se i potoci Nemila u Meljinama i Babin potok iznad nekadašnjeg hotela “Igalo”.