ČIŠĆENJE POTOKA PUNOM SNAGOM

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, svesni značaja preventivnog čišćenja vodotokova površinskih voda, već četvrti dan ulažu velike napore na čišćenju potoka. Kompletirano je čišćenje potoka koji od Sportskog centra ide pored beniznske stanice i dalje prema moru. Zbog turista i velike količine vode na nekoliko dana se odlaže čišćenje poslednjih 50 metara, gdje se potok uliva u more. Očišćen je i potok kod Crkve Sv. Preobraženija u Igalu. O količini prebujalog samoniklog rastinja i otpada koji treba ukloniti svedoče fotografije u prilogu.