ČIŠĆENJE POTOKA SOLILA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva Komunalno Stambenog doo, odradili su zahtjevno čišćenje potoka Solila na potezu od crkve ka moru.