ČIŠĆENJE POTOKA U KAMENARIMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, u sklopu redovnog čišćenja vodotokova, okosili su i uklonili rastinje u potoku u Kamenarima, kod marketa “Idea”.