ČIŠĆENJE POTOKA U KUMBORU, KOD KUĆE LEIĆA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, čiste potok u Kumboru, kod kuće Leića. Dužina regulisanog dijela potoka koji se čisti je 50metara, prosječna širina 2,50m, a dubina 1m. I ovdje se koristi nedavno nabavljeni mini bager, uz ručno iznošenje i utovar očišćenih nanosa.