ČIŠĆENJE POTOKA U KUMBORU, KOD LEIĆA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, u okviru redovnog Plana i programa rada, nedavno su okosili potok u Kumboru, kod Leića. Sada su obavili njegovo potpuno čišćenje.