Čišćenje potoka u Kumboru, kod Leića

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, u okviru redovnog Plana i programa rada, očistili su potok u Kumboru, kod Leića.