ČIŠĆENJE PROPUSTA „TRTOR“ U RATIŠEVINI I SANACIJA OGRADE

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, čiste propust vodotoka površinskih voda „Trtor“ u Ratiševini. Čišćenje se obavlja mašinski, upotrebom mini bagera. Takođe je na putu iznad propusta sanirana zaštitna ograda i obavljeno njeno farbanje.