ČIŠĆENJE REŠETKE I RIGOLA U BIJELOJ

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, završili su čišćenje rešetke i rigola iz magistralni put u Bijeloj kod stadiona.