ČIŠĆENJE REŠETKI I ŠAHTOVA U IGALU

Obilne padavine su za posledicu, pored ostalog, imale i nanošenje raznog otpada koji se dobrim dijelom zadržao na rešetkama i u šahtovima. U cilju što kvalitetnije odvodnje površinskih voda od novih padavina zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, očistili su šahtove i rešetke na Obali Nikole Kovačevića u Igalu.