ČIŠĆENJE REVIZIONOG ŠAHTA U KUMBORU, KOD KUĆE LEIĆA

U okviru čišćenja regulisanog dijela potoka kod kuće Leića u Kumboru, zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, čiste i revizioni šaht. I ovdje se koristi nedavno nabavljeni mini bager, uz ručno iznošenje i utovar očišćenih nanosa.