ČIŠĆENJE RIGOLA, REŠETKI, ŠAHTOVA I PROPUSTA

Nakon padavina došlo je do zapušenja brojnih rigola, rešetki, šahtova i propusta za odvod površinskih voda. Ove su pojave naročito izražene kada kiša ne pada u dužem vremenskom periodu. Kako bi sistem za odvod površinskih voda što bolje funkcionisao, zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, su odmah izvršili čišćenje na brojnim pozicijama na teritoriji naše opštine.