ČIŠĆENJE TALOŽNIKA PIJAVICE U BIJELOJ

U sklopu čišćenja svih vodotokova, u Bijeloj je u organizaciji Komunalno Stambenog doo, uz angažovanje privatnog preduzetnika koji poseduje odgovarajuću mehanizaciju, očišćen taložnik potoka Pijavica u Bijeloj.