ČIŠĆENJE VODOTOKA UZ MAGISTRALU U BAOŠIĆIMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, u sklopu redovnog čišćenja vodotokova, okosili su i uklonili rastinje u potoku uz magistralu u Baošićima, pored trgovinske radnje predmeta za higijenu “Vibacom”.