ČIŠĆENJE VODOTOKOVA U KONTINUITETU

U okviru preventivnih radnji na smanjenju negativnih posledica očekivanih većih padavina, zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, u kontinuitetu čiste vodotokove površinskih voda. Ovoga puta ističemo tretiranje motornim kosačicama-trimerima i motornim pilama potoka Štumberger – Norvesko naselje, kod stadiona, do mora, cca 1070m prosečne širine 7m u Baošićima.