Čišćenje zelenila u ulici X Hercegovačke brigade.

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenih površina, Komunalno stambenog doo, po nalogu Komunalne policije ošišali su prebujalo zelenilo koje je ometalo vertikalnu signalizaciju u ulici X Hercegovačke brigade.