Cjenovnik usluga za vršenje suzbijanja štetnih organizama na palmama

  1. Tretiranje palme protiv Rhynchophorus ferrugineus – crvenog palminog surlaša hemijskim preparatima (insekticidima) po jednoj palmi 10,00€

  1. Dendrohirurgija (uklanjanje zaraženog dijela palme do zdravoga meristema) pokušaj spašavanja palme, sa postavljanjem najlona upotrebom auto-korpe, odvozom zaraženog dijela na mjesto predviđenom za to, premazivanje kalem-voskom i tretiranjem palme 130,00€

  1. Uklanjanje palme visine 2-5m zaražene Rhynchophorus ferrugineus – crvenim palminim surlašem, sa postavljanjem najlona, specijalnim pakovanjem, odvozom na lokaciju predviđenu za to, kao i tretiranje zaraženog materijala i mjesta gdje se nalazi palma 250,00€

  1. Uklanjanje palme visine 5-8m zaražene Rhynchophorus ferrugineus – crvenim palminim surlašem, uz upotrebu auto-korpe, sa postavljanjem najlona, specijalnim pakovanjem i odvozom na lokaciju predviđenu za to, tretiranje zaraženog materijala kao i lokacije na kojoj se ona nalazila 350,00€

  1. Uklanjanje palme preko 9m zaražene Rhynchophorus ferrugineus – crvenim palminim surlašem, uz upotrebu auto-korpe, sa postavljanjem najlona, specijalnim pakovanjem i odvozom na lokaciju predviđenu za to, tretiranje zaraženog materijala kao i lokacije gdje se nalazila 450,00€

  1. Uklanjanje zaraženog dijela palme (ne u kompletu) sa postavljanjem najlona, specijalnim pakovanjem, uz upotrebu auto-korpe, kao i odvozom na lokaciju predviđenu za tu namjenu, kao i tretiranje zaraženog materijala i mjesta gdje se ona nalazila 150,00€