DENDROHIRURGIJA I UKLANJANJE PALMI ISPRED INSTITUTA

Na osnovu dogovora sa predstavnicima Instituta Dr Simo Milošević Igalo, vrši se dendrohirurgija i uklanjanje palmi zaraženih palminim surlašem kod I i II faze Instituta. Radnici Sektora za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, ovih dana su uradili dendrohirurgiju na 8 palmi, pokušavajući da se na taj način zaštite od napada surlaša. Obzirom da nije bilo izgleda za spašavanje, 4 palme su uklonjene. Preostalo je da se odrade još 6 palmi, čim vremenske prilike dozvole.