DENDROHIRURGIJA PALME U BAOŠIĆIMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, svakodnevno vode tešku borbu protiv palminog surlaša. Beležimo angažman zaposlenih u ovom sektoru na dendrohirurgiji palme ispred MZ Baošići.