DENDROHIRURGIJA PALME U IGALU

Na zahtjev Instituta Dr. Simo Milošević, a po prethodno izdatom nalogu Fitosanitarne inspekcije, zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, rade dendrohirurgiju palme kod II faze Instituta. Ovaj primjer pokazuje da jaki januarski mrazevi i preventivne mjere nisu iskorenili palmin surlaš. Daleko manji broj pojavljivannja u odnosu na prošlu godinu pokazuje da se je on samo primirio. Dosadašnja iskustva dendrohirurgije pokazuju da je ona bila vrlo uspješna u slučajevima kada je rađena na proleće, jer je 6 palmi obnovljeno. Dendrohirurgije koje su rađene krajem prošle godine, bilo ih je ukupno 8, još uvijek nijesu dale očekivane rezultate, najvjerovatnije zbog jakih mrazeva.