DENDROHIRURGIJA PALME U OŠ „DAŠO PAVIČIĆ“ NA TOPLOJ

Na osnovu prethodnog dogovora sa rukovodstvom škole „Dašo Pavičić“ na Toploj, radnici Komunalno Stambenog doo, zaposleni u Sektoru za održavanje zelenih površina, uradili su dendrohirurgiju jedne palme. Palma se nalazi na samom ulazu u školu, napadnuta je od strane surlaša, pa su preduzete neophodne mjere za njeno spašavanje.