DENDROHIRURGIJA PALME U STAROM GRADU

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, rade dendrohirurgiju palme u Starom gradu, pored tvrđave Forte Mare. Ovo je druga dendrohirurgija u poslednjih osam dana. I u ovom slučaju se pokušava spasiti palma od napada surlaša. Dendrohirurgija se radi, kao i u prethodnim slučajevima, uz poštovanje kompletne procedure zaštite.