DENDROHIRURGIJA PALMI U DVORIŠTU MUZEJA

U dvorištu Gradskog muzeja Mirko Komnenović Herceg-Novi, urađena je dendrohirurgija na dvije palme. Dendrohirurgiju su obavili zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo. Palme su visine 10 i 12 metara. Za obavljanje dendrohirurgije je bila neophodna montaža skele.