ĐENOVIĆI – SREĐIVANJE ZARASLOG POTOKA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, završili su košenje zaraslog potoka u Djenovićima. kod restorana “Papagaj”.