DJELIMIČNA SANACIJA PUTA ZA DUGONJU I UBLE

Radnici zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, izvršili su djelimičnu saaciju puta Kameno-Mandići- Dugonja kao i za naseljeno mjesto Ubli. Nakon izvršenih pripremnih radnji, zasecanje i čišćenje oštećenja, ugrađeno je dva kubna metra betona na više lokacija.