DJELIMIČNO UREĐENJE PARKA „BOKA“

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, su u parku „Boka“ sakupili opale listove palmi i magnolije i izvršili grabuljanje.