„DNEVNOM“ DEKORACIJOM JELKE, KOMPLETIRANO NOVOGODIŠNJE UKRAŠAVANJE GRADA

Postavljanjem ukrasa koji imaju za cilj vizuelne efekte tokom dana, kompletirano je ukrašavanje grada. Radnici Sektora za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, u okviru redovnih poslova, prije toga su postavili svetleće elemente na sledećim lokacijama:

  • Trg Nikole Đurkovića
  • Njegoševa ulica
  • Park Boka 
  • Park Sv. Leopolda Mandića
  • Mića Vavića
  • semafor
  • magistrala
  • autobuska stanica
  • Kružni tok
  • Petlja Igalo
  • Pete crnogorske brigade
  • Sava Ilića
  • Milašinovića most

  • Škver

Veći dio svetlećih elementa je sačuvan iz ranijih godina. Opština je poručila jedan broj novih ukrasnih detalja.

Novogodišnje jelke su postavljene na tri lokacije: Trg Nikole Đurkovića, kod Arome u Igalu i na Kružnom toku.