DOSTA POSLA ZA PUTARE

Velike padavine tokom proteklog vikenda izazvali su više manjih odrona i brojnog nanosa grana, lišća, raznog građevinskog materijala, mulja, tampona, peska . . . Vredni putari su i u vrijeme padavina, a naročito naredna dva dana, radili na otklanjanju posledica: uklonili odrone, nanose, otčepljivali rešetke, kanale i brojne druge vodotokove kako bi se obezbjedilo bezbjedno odvijanje saobraćaja i vodotoci bili spremni za nove padavine koje se očekuju. Velike količine materijala su uklonjene u Kamenarima, Bijeloj, Kumboru, Zelenici, Igalu, Mojdežu, Sasovićima, putu za Bjelske Kruševice i Njivičkom putu.