DVA NOVA STUBA JAVNE RASVJETE ISPOD ŠPANJOLE

Radnici Komunalno stambenog doo zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete postavili su ispod Španjole dva drvena stuba visine 8m i na njima montirali led lampe 80w. Na taj način je osvjetljen dio puta u dužini od 80m.