DVIJE DENDROHIRURGIJE I DVA UKLANJANJA PALMI

Nakon dendrohirurgije dvije palme, koje su radnici Komunalno Stambenog doo, Sektor za održavanje zelenila, uradili juče ispred I faze Instituta, aktivnosti su nastavljene na uklanjanju drugih dveju palmi za koje je Fitosanitarna inspekcija procjenila da se ne mogu spasiti. U pitanju su palme vrste Phoenix canariensis, visine 5 metara. Palme se nalaze na vrlo nepristupačnom mjestu, nije moguće pristupiti mehanizacijom, tako da se uklanjanje vrši pomoću skala i ručno iznošenje zaraženog materijala i kompletne palme koja se uklanja.